Mentenanța în domeniul industrial

Ce înseamnă mentenanța în domeniul industrial?

Mentenanța industrială este un proces esențial pentru menținerea într-o stare bună de funcționare a instalațiilor, utilajelor și echipamentelor industriale. Aceasta presupune implementarea unor proceduri și procedee de reducere a riscurilor de defecțiune, lungind astfel timpul de funcționare a acestora și îmbunătățind fiabilitatea generală a echipamentelor și utilajelor.

Pe lângă beneficiile tehnice, un plan de mentenanță adecvat poate reduce costurile, maximiza eficiența echipamentelor și cea a utilajelor și crește profitabilitatea companiei.

Dependența de contractanți terți pentru repararea componentelor defecte este un plan de mentenanță slab, rezultând în costuri ridicate și creșterea riscului de nefuncționare, ca urmare a unei defecțiuni neașteptate.

Un plan de mentenanță adecvat însă, poate identifica sarcinile de întreținere care, în primul rând, apoi poate preveni unele defecțiuni, astfel încât compania să poată economisi mai mult, pe termen lung.

În concluzie, mentenanța în domeniul industrial este esențială pentru menținerea funcționării fără probleme a instalațiilor și echipamentelor industriale, creșterea eficienței și profitabilității pe termen lung.

Strategii de mentenanță

Gradul și frecvența cu care sunt efectuate sarcinile de mentenanță variază în funcție de strategia de mentenanță adoptată. În continuare, vom prezenta trei exemple de strategie de mentenanță.

Mentenanța reactivă

Este o strategie concentrată pe efectuarea sarcinilor de mentenanță după ce o piesă dintr-un echipament sau utilaj s-a defectat. Avantajul acestei strategii este că, costurile investite inițial sunt relativ mici, având în vedere că sarcinile de mentenanță sunt efectuate doar atunci când echipamentul sau utilajul prezintă deja semne de performanță slabă. Dezavantajele acestei strategii sunt însă mai mari decât beneficiile pe termen scurt. Costul minim al efectuării mentenanței crește probabilitatea producerii unor daune ireversibile cauzate de o defecțiune neprevăzută. Aceste defecțiuni duc, de obicei, la pierderi în producție, iar, în cazuri mai grave, la deteriorarea echipamentelor. Pentru a preveni dezavantajele acestei strategii, este recomandată aplicarea acestei strategii de mentenanță, doar atunci când nu avem altă posibilitate.

Mentenanță preventivă

Scopul acestei strategii este de a avea o abordare mai proactivă în ceea ce privește mentenanța, prin eliminarea potențialelor cauze ale defecțiunilor, înainte ca acestea să se producă. Aceasta presupune efectuarea proactivă a sarcinilor de mentenanță, în conformitate cu un program bine structurat. O astfel de sarcină de mentenanță este, de exemplu, efectuarea unui schimb de ulei la un utilaj, după parcurgerea unui anumit număr de kilometrii. Aceste activități programate, pot reduce semnificativ timpul de nefuncționare al unui utilaj, prin eliminarea condițiilor cauzatoare de defecțiuni, reduce, de asemenea, riscul de defectare permanentă a utilajului.

Investind într-o astfel de strategie, costurile de mentenanță sunt mai mari ca și în cazul primei strategii, dar cu efecte pozitive pe termen lung.

Urmarea unui astfel de program are punctele sale forte, există însă loc pentru mai bun!

Neajunsurile unui astfel de program pot fi efectuări ale unor acțiuni de mentenanță în mod inutil, de exemplu. Pentru optimizarea necesității efectuării unei activități de mentenanță sau alta, este recomandată efectuarea unei analize solide a programului de mentenanță în privința fiecărui utilaj sau echipament în parte.

Mentenanța centrată pe fiabilitate

Este o abordare specializată de mentenanță proactivă, care pune accent pe prevenirea defecțiunilor. Asemănătoare cu strategia preventivă de mentenanță, prezentată mai sus, această strategie presupune însă evitarea defecțiunilor prin analizarea și optimizarea acțiunilor de mentenanță ale fiecărui echipament în parte.

Astfel, această strategie, ia în considerare caracterul critic al unei acțiuni de mentenanță, alături de cauzele potențiale ale defectării echipamentelor și de acțiunile corective corespunzătoare. Mai pe scurt, acest lucru înseamnă că, echipamentelor din cadrul aceluiași sistem li se pot atribui strategii de întreținere diferite, în funcție de nevoile specifice ale acestora. În acest fel, putem aloca resursele acolo unde este necesar evitând astfel cheltuielile inutile de întreținere.

Cel mai simplu și eficient mod de a obține o astfel de analiză a datelor despre echipamentele din dotare, este cu ajutorul unui soft de gestionare a întreținerii (CMMS). Softul permite urmărirea tuturor echipamentelor și utilajelor din dotare și atribuirea unui program personalizat de întreținere fiecăruia în parte.

Care este personalul calificat pentru mentenanța industrială?

Aceștia sunt, în general, clasificați în două grupuri: mecanici și ingineri, fiecare cu domeniul propriu de activitate și responsabilitate.

Mecanicul de mentenanță industrială

Numeroase industrii necesită existența unor mecanici de întreținere.

Rolul unui astfel de mecanic este de instalare, dezasamblare, reparare și întreținere a utilajelor și echipamentelor. Aceștia sunt instruiți să execute proceduri de întreținere preventivă cu o atenție deosebită la detalii. De asemenea, se așteaptă ca aceștia să fie atenți la performanța mecanică a componentelor.

În plus, mecanicii de întreținere industrială trebuie să fie capabili să identifice și să remedieze eventualele defecte ale echipamentelor și utilajelor, inclusiv problemele legate de electricitate, pneumatică și hidraulică. De asemenea, trebuie instruiți cu privire la siguranța în muncă și respectarea normelor și procedurilor de siguranță.

Inginerii de mentenanță industrială

Aceștia sunt responsabili pentru planificarea și supervizarea tuturor activităților de întreținere, precum și pentru asigurarea întreținerii echipamentelor în conformitate cu standardele industriale și de siguranță în vigoare. Lucrează împreună cu mecanicii, în colaborare cu alte departamente din cadrul companiei pentru a se asigura că toate problemele legate de întreținere sunt abordate în mod corespunzător.

Aceștia, pot fi implicați și în proiectarea și inovarea unor echipamente, astfel încât acestea să fie mai ușor de întreținut, și, în același timp crescând fiabilitatea acestora. În plus, vor efectua analize de date și rapoarte pentru evaluarea performanței echipamentului și pentru identificarea eventualelor probleme de întreținere.

În concluzie, atât mecanicii cât și inginerii de întreținere industrială joacă un rol crucial în menținerea echipamentelor industriale stare bună de funcționare și în prevenirea defecțiunilor costisitoare.

Prin intermediul acestor atribuții specifice și prin utilizarea tehnologiilor avansate de întreținere, se asigură un mod eficient și fiabil de mentenanță.

Meniu