Date de identificare:

HERASIB SRL

CUI: RO15399423, NR.INREG.REG.COM.: J32/531/2003

SEDIUL SOCIAL: RO-551060 MEDIAS, STR.VALEA ADANCA 39

SEDIUL SECUNDAR-BIROURI, PUNCT DE LUCRU&CORESPONDENTA: RO-551041 MEDIAS, STR.AUREL VLAICU 104

TEL./FAX: 004 0269 842069 E-MAIL: secretariat@heraindustrial.ro

POLITICA GENERALA

privind

PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Respectarea dreptului la protec?ia datelor cu caracter personal, precum ?i a dreptului la via?a privata reprezinta o prioritate pentru noi, SC HERASIB SRL.

Astfel, întreprindem toate demersurile necesare pentru a procesa datele dvs. personale în conformitate cu principiile stabilite prin legisla?ia privind protec?ia datelor aplicabila în România, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European ?i al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protec?ia persoanelor fizice în ceea ce prive?te prelucrarea datelor cu caracter personal ?i privind libera circula?ie a acestor date ?i de abrogare a Directivei 95/46/CE("GDPR").

Datele personale înseamna orice informa?ii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, prenume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identita?ii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prezenta politica de prelucrare a datelor cu caracter personal prezinta urmatoarele sec?iuni:

 • Ce fel de date personale prelucram?
 • Date sensibile
 • În ce scop ?i în ce temei prelucram datele dvs. personale?
 • Catre ce persoane transmitem datele dvs. personale?
 • Colectam date personale de la ter?i?
 • Transferam datele dvs. în afara UE/SEE?
 • Furnizarea de catre dvs. a datelor personale ale altor persoane fizice
 • Cât timp pastram datele dvs. personale?
 • Care sunt drepturile dvs?
 • Sunt datele dvs. în siguran?a?
 • Link-uri catre alte site-uri web
 • Întrebari sau reclama?ii
 • Modificari ale politicii

CE FEL DE DATE PERSONALE PRELUCRAM?

Daca sunte?i client sau poten?ial client

Colectam date cu caracter personal în urma celor mai multe interac?iuni cu dvs, precum ?i în cadrul celorlalte aspecte ale activita?ii noastre. Categoriile de date pe care le colectam sunt urmatoarele:

a) numele si prenumele, adresa de e-mail, serie ?i numar act de identitate, cod numeric personal, numarul de telefon ?i adresa dvs, semnatura, alte date înscrise în cartea de identitate.

b) datele contului dvs (cod IBAN total sau partial, cod tranzactie, banca platitorului, etc) si/sau a cardului bancar (tipul cardului, numarul cardului de credit/debit, numele titularului, data expirarii ?i codul de securitate);

c) date de stare civila (înscrise în certificatul de nastere, casatorie, etc), date referitoare la studii si calificari.

d) informa?iile pe care le furniza?i cu privire la preferin?ele dvs. de marketing;

e) informa?ii despre autovehiculele pe care este posibil sa le aduce?i pe proprietatea noastra;

f) locatia autoturismelor proprietatea societatii, monitorizate prin sistem GPS;

g) locatia GPS a persoanelor rezidente care si-au dat acceptul pentru monitorizare;

h) date referitoare la traficul de internet din locatie;

i) ora si data accesarii site-ului internet si adresa IP din care a fost accesat site-ul societatii;

j) recenzii ?i opinii referitoare la serviciile prestate de catre societatea noastra;

k) orice alte tipuri de informa?ii pe care alege?i sa ni le furniza?i sau orice alte informatii publice care va privesc.

De asemenea, camerele de supraveghere ?i alte masuri de securitate aflate pe proprieta?ile noastre pot capta sau înregistra imagini ale oaspe?ilor în locuri publice (cum ar fi intrarile în sediul firmei), precum ?i datele dvs. de localizare (prin imaginile surprinse de camerele de supraveghere, cardurile de acces, trafic de date ?i/sau alte tehnologii).

Pute?i alege oricând ce date personale dori?i sa ne furniza?i. Cu toate acestea, daca alege?i sa nu furniza?i anumite date personale, în cazul în care temeiul solicitarii noastre este respectarea unei obliga?ii legale, obliga?ii contractuale sau obliga?ii necesare pentru încheierea unui contract, vom fi în imposibilitate de a va oferi anumite servicii.

Daca sunte?i poten?ial angajat

Colectam informa?iile din CV-ul trimis de dvs. precum ?i orice alta informa?ie transmisa odata cu CV-ul ?i/sau în cadrul interviurilor la care v-a?i prezentat.

Daca sunte?i vizitator în cadrul societatii noastre

Colectam numele si prenumele dvs, precum si informatii privind scopul vizitei.

De asemenea, camerele de supraveghere pot capta sau înregistra imagini ale vizitatorilor în locuri publice.

Daca sunte?i utilizator al site-urilor noastre:

www.heraindustrial.ro

www.baterieauditiva.ro

www.audioexpert.ro

www.heragroup.ro

Simpla accesare a site-ului nostru nu va conduce la colectarea datelor dvs. personale cu excep?ia cazului în care dvs. introduce?i de bunavoie anumite date.

Totu?i, colectam ora ?i data accesarii site-ului Internet ?i adresa IP din care a fost accesat site-ul nostru de Internet. (vezi Politica de utilizare a cookie-urilor) Link.

Daca sunte?i reprezentant sau persoana de contact al furnizorilor sau partenerilor no?tri de afaceri

Colectam numele, prenumele, func?ia precum ?i orice alte date furnizate de dvs. sau de societatea pe care o reprezentati.

Daca sunte?i angajat

Va rugam sa citi?i Politica de Confiden?ialitate Aferenta Angaja?ilor, adusa la cuno?tin?a în momentul angajarii ?i disponibila oricând la Departamentul de Resurse Umane.

DATE SENSIBILE

Termenul „date sensibile“ se refera la originea rasiala sau etnica, opiniile politice, confesiunea religioasa sau convingerile filozofice sau apartenen?a la sindicate ?i prelucrarea de date genetice, de date biometrice, de date privind sanatatea sau de date privind via?a sexuala sau orientarea sexuala.

În desfasurarea activitatii noastre, colectam astfel de date sensibile, în special cele privind stare dvs. de sanatate fizica si psihica, nevoile dvs. zilnice si alte informatii care ne sunt necesare pentru a oferi servicii mai bune si a raspunde cerintelor dumneavoastra speciale.

Scopul prelucrarii acestor date sensibile este sa ne asiguram ca admiterea în unitate se face doar daca nevoile de servicii de îngrijire nu depa?esc competen?ele noastre, iar desfa?urarea proceselor de îngrijire este în acord cu starea de sanatate, respectiv cu gradul de dependen?a al Beneficiarilor serviciilor noastre.

ÎN CE SCOP ?I ÎN CE TEMEI PRELUCRAM DATELE DVS PERSONALE?

Daca sunte?i client sau potential client

a) Prezentarea unei oferte de servicii:

Scop: prelucram datele dvs personale pentru a va putea face o oferta de pret si servicii, potrivit cerintelor dvs.

Temei juridic: art. 6 alin 1lit. a din Regulamentul General privind Protec?ia Datelor

b) Executarea unui contract:

Scop: prelucram datele dvs personale pentru încheierea si executarea unui contract.

Temei juridic: art. 6 alin 2 din Regulamentul General privind Protectia Datelor.

c) Feedback:

Scop: prelucram datele dvs. personale pentru a ne asigura ca ati avut o experienta placuta în legatura cu serviciile oferite de societatea noastra.

Temei juridic: art.6 alin 1 lit. f din Regulamentul General privind Protectia Datelor, având în vedere interesul nostru legitim de a îmbunata?i constant serviciile pe care le oferim ?i de a oferi servicii cât mai potrivite si conforme cu standardele clien?ilor no?tri

d) Marketing:

Scop: prelucram datele dvs. personale în scopuri de marketing, precum newsletter-uri comerciale ?i comunicari de marketing privind produse ?i servicii noi sau alte oferte despre care credem ca ar putea fi de interes pentru dvs.

Temei juridic: art.6 alin 1 lit. f din Regulamentul General privind Protectia Datelor, sens în care ne bazam pe interesul legitim de a promova serviciile noastre prin transmiterea ofertelor pe care le consideram ca fiind de interes pentru dvs.

Daca este necesar, în conformitate cu legisla?ia aplicabila, vom ob?ine consim?amântul dvs. înainte de a va prelucra datele personale în scopuri de marketing direct. În acest caz, va aducem la cuno?tin?a ca ve?i putea retrage în orice moment consim?amântul pentru prelucrarea în scop de marketing, caz în care nu ve?i mai primi nici o comunicare de marketing din partea noastra.

Vom include un link de dezabonare pe care îl pute?i utiliza daca nu dori?i sa va mai trimitem mesaje.

De asemenea, cu ocazia organizarii anumitor evenimente în cadrul societatii noastre, este posibil sa realizam câteva fotografii, iar unele dintre aceste ar putea fi distribuite ?i în mediul online pentru a arata ?i celorlal?i cum sunt evenimentele noastre sau cum se desfasoara activitatea noastra. În orice caz, pentru ca ?inem cont de dreptul dvs. la via?a privata, avem grija ca fotografiile sa nu eviden?ieze anumite persoane si vom face tot posibilul ca dvs. sa fi?i informa?i despre faptul ca vor fi facute fotografii (pentru obiec?iuni cu privire la fotografiile noastre a se vedea “Dreptul la opozi?ie” din Sec?iunea “Drepturile dumneavoastra”).

e) Alte comunicari : prin e-mail, po?ta, telefon sau SMS

Scop: aceste comunicari vor fi facute pentru un motiv specific precum: pentru a va informa cu privire la ofertele si promotiile noastre, pentru a raspunde cererilor dumneavoastra, pentru a va informa despre modalitatea în care au fost solu?ionate plângerile ?i/sau incidentele învederate de dvs, etc.

Temei juridic: art.6 alin 1 lit. f din Regulamentul General privind Protectia Datelor, dat fiind interesul nostru legitim de a oferi servicii la cele mai înalte standarde prin solu?ionarea eventualelor cereri/plângeri ?i pentru a va asigura de întreaga noastra disponibilitate.

f) Analiza, îmbunata?ire ?i cercetare:

Scop: pentru a asigura constant evolu?ia calitativa a serviciilor noastre, avem grija sa analizam fiecare plângere/sugestie din partea dvs., astfel ca întocmim rapoarte statistice pentru a identifica problemele, gradul de repetitivitate ?i pentru a gasi cele mai bune solu?ii pentru remedierea acestora.

Temei juridic : art.6 alin 1 lit. f din Regulamentul General privind Protectia Datelor, sens în care ne bazam pe interesul nostru legitim de a furniza servicii conforme standardelor dvs. ?i ale societatii noastre.

Daca sunte?i vizitator în cadrul societatii noastre

Scop : prelucram datele dvs. personale pentru a asigura protec?ia persoanelor ?i a bunurilor din cadrul societatii noastre.

Temei juridic: art.6 alin 1 lit. f din Regulamentul General privind Protectia Datelor, dat fiind interesul nostru legitim de a asigura atât protec?ia persoanelor, cât ?i protec?ia bunurilor clien?ilor/societatii/personalului din cadrul societatii.

Daca sunte?i utilizator al site-urilor noastre:

www.heraindustrial.ro

www.baterieauditiva.ro

www.audioexpert.ro

www.heragroup.ro

Scop : monitorizarea traficului în vederea identificarii erorilor si/sau orice alta disfunc?ionalitate a site-ului

Temei juridic: art.6 alin 1 lit. f din Regulamentul General privind Protectia Datelor, sens în care ne bazam aceasta activitate de prelucrare a datelor pe interesul nostru legitim ?i anume punerea la dispozi?ia dvs. a unui site complet func?ional prin repararea oricarei erori, precum ?i prin îmbunata?irea continua a acestuia.

Daca sunte?i reprezentant sau persoana de contact al furnizorilor sau partenerilor no?tri de afaceri

Scop : derularea rela?iilor contractuale cu furnizorii sau partenerii no?tri de afaceri.

Temei juridic: art.6 alin 1 lit. b din Regulamentul General privind Protectia Datelor, pentru executarea unui contract.

Daca sunte?i poten?ial angajat

Scop : evaluarea aplica?iei dvs. de angajare.

Temei juridic : art.6 alin 1 lit. b din Regulamentul General privind Protectia Datelor, pentru încheierea unui contract

Daca sunte?i angajat

Va rugam sa vede?i Politica de Confiden?ialitate aferenta Angaja?ilor, adusa la cuno?tin?aîn momentul angajarii ?i disponibila oricând la Departamentul de Resurse Umane.

Pentru toate categoriile de persoane de mai sus,

Putem procesa ?i datele dvs. în contextul urmatoarelor activita?i:

a) Restructurari sau reorganizari interne sau vânzari de active sau par?i sociale/ac?iuni:

Scop : prelucram datele dvs. pentru efectuarea opera?iunilor men?ionate mai sus

Temei juridic : art.6 alin 1 lit. f din Regulamentul General privind Protectia Datelor, dat fiind interesul legitim de a efectua opera?iunile, mai ales în condi?iile în care acestea ar fi imposibil de realizat în lipsa unei prelucrari a datelor dvs.

Cu toate acestea, va asiguram ca aceasta eventuala prelucrare va fi efectuata în conformitate cu prezenta politica ?i prin implementarea unor masuri care sa asigure confiden?ialitatea datelor dvs.

b) Securitate:

Scop: prelucram datele personale pentru securitatea bunurilor ?i integritatea fizica a persoanelor.

Temei: art.6 alin 1 lit. f din Regulamentul General privind Protectia Datelor, ne bazam pe interesul nostru legitim de a asigura protec?ia bunurilor dvs. ?i ale societatii, precum ?i protec?ia persoanelor aflate în perimetrul acesteia.

c) Motive juridice:

Scop : în anumite cazuri, trebuie sa prelucram informa?iile furnizate, care pot include date cu caracter personal, pentru a rezolva disputele juridice sau reclama?iile, pentru investiga?iile ?i respectarea reglementarilor legale aplicabile, pentru a pune în aplicare un acord sau pentru a ne conforma solicitarilor din partea organelor publice în masura în care aceste solicitari îndeplinesc condi?iile impuse de lege.

Temei : motivele prelucrarii pot fi reprezentate de obliga?ia legala (în cazul în care avem obliga?ia legala de a divulga anumite date cu caracter personal autorita?ilor publice) sau de interesul nostru legitim de a rezolva eventualele dispute ?i/sau reclama?ii.

CATRE CE PERSOANE TRANSMITEM DATELE DVS. PERSONALE?

Pentru a va oferi servicii de înalta calitate, este posibil sa transmitem informa?iile dvs. personale furnizorilor no?tri de servicii ?i altor ter?e par?i, dupa cum este prezentat în detaliu mai jos:

a) Furnizori: în vederea furnizarii serviciilor solicitate, în unele cazuri, va trebui sa transmitem câteva din datele dvs. personale furnizorilor, iar ace?tia au calitatea de împuternici?i ?i prelucreaza datele în numele, pe seama ?i în conformitate cu indica?iile noastre (cum ar fi furnizorii de software-uri, IT, servicii de contabilitate, servicii medicale, etc).

b) Parteneri de afaceri: în anumite cazuri, ne asociem cu alte societa?i pentru a va furniza produse, servicii sau oferte.

c) Co-sponsori ai promo?iilor: în anumite cazuri, co-sponsorizam promo?ii, loterii, tombole, competi?ii sau concursuri cu alte companii sau putem furniza premii pentru loterii ?i concursuri sponsorizate de alte companii. Daca participa?i la aceste loterii sau concursuri, putem transmite datele dvs. personale sponsorului colaborator sau unui sponsor ter?.

d) Autorita?i ?i/sau institu?ii publice pentru: (i) respectarea dispozi?iilor legale, (îi) a raspunde solicitarilor acestora, (iii) pentru motive de interes public, (IV) pentru protejarea sanatatii rezidentilor în situatii de urgenta.

Confiden?ialitatea datelor dvs. este importanta pentru noi, motiv pentru care, acolo unde este posibil, transmiterea de date personale în conformitate cu cele de mai sus se realizeaza numai în temeiul unui angajament de confiden?ialitate din partea destinatarilor, prin care garanteaza ca aceste date sunt pastrate în siguran?a ?i ca furnizarea acestor informa?ii se face conform legisla?iei în vigoare ?i politicilor aplicabile. În orice caz, de fiecare data vom transmite catre destinatari doar informa?iile strict necesare pentru realizarea scopului respectiv.

COLECTAM DATE PERSONALE DE LA TER?I?

Pentru a va oferi servicii de înalta calitate, este posibil sa colectam informa?ii despre dvs. de la partenerii no?tri de afaceri ?i alte ter?e par?i, dupa cum este prezentat în detaliu mai jos:

a) Parteneri de afaceri: cum ar fi societatile care presteaza servicii medicale, medici curanti.

b) Co-sponsori ai promo?iilor: în anumite cazuri, co-sponsorizam promo?ii, loterii, tombole, competi?ii sau concursuri cu alte companii sau putem furniza premii pentru loterii ?i concursuri sponsorizate de alte companii. Daca participa?i la aceste loterii sau concursuri, putem colecta datele dvs. personale de la sponsorul colaborator sau de la un sponsor ter?.

În orice caz, va asiguram ca datele dvs. colectate de la ter?i vor fi prelucrate în acelea?i condi?ii ca ?i cum ar fi fost colectate direct de la dvs. De asemenea, nu vom colecta decât ceea ce este necesar îndeplinirii scopurilor noastre. (a se vedea Sec?iunea “ÎN CE SCOP ?I ÎN CE TEMEI SUNT PRELUCRATE DATELE DVS PERSONALE?”).

În plus, în momentul în care va vom contacta pentru prima data, va vom aduce la cuno?tin?a, în primul rând, sursa din care am ob?inut datele dvs. personale.

TRANSFERAM DATELE DVS PERSONALE ÎN AFARA UE/SEE?

NU transferam datele dvs. în afara Uniunii Europene sau Spa?iului Economic European.

FURNIZAREA DE CATRE DVS. A DATELOR PERSONALE ALE ALTOR PERSOANE FIZICE

Daca ne furniza?i datele personale ale altor persoane fizice, va rugam sa ob?ine?i acordul lor înainte de a ne furniza datele lor personale si sa le comunica?i modalitatea în care acestea urmeaza a fi prelucrate, a?a cum este descris în aceasta politica de confiden?ialitate.

CÂT TIMP PASTRAM DATELE DVS PERSONALE?

Datele dvs. personale sunt pastrate pe toata perioada realizarii scopurilor detaliate în prezenta politica, daca o perioada mai lunga de timp de pastrare nu este necesara sau permisa de legea aplicabila.

Revizuim constant necesitatea pastrarii datelor dvs. personale, iar în masura în care prelucrarea nu mai este necesara ?i nu exista obligativitatea impusa de lege de a pastra datele, vom distruge informa?iile dvs. personale cât mai curând posibil ?i într-un mod în care sa nu mai poata fi recuperate sau reconstituite (spre exemplu, vom ?terge/distruge toate datele persoanelor care nu au fost angajate în urma interviurilor, daca nu exista perspectiva serioasa de angajare în viitor).

Daca informa?iile personale sunt imprimate pe suport de hârtie, acestea vor fi distruse într-un mod sigur, prin shredder, iar daca acestea sunt salvate pe suporturi electronice, vor fi ?terse prin mijloace tehnice pentru a asigura faptul ca informa?iile nu mai pot fi recuperate sau reconstituite ulterior.

CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRA?

În calitate de persoana vizata beneficia?i de urmatoarele drepturi prevazute de GDPR:

a) Dreptul de acces: ne pute?i solicita (i) o confirmare a faptului ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal ?i, în caz afirmativ, acces la datele respective ?i informa?ii cu privire la acestea, precum ?i (îi) o copie a datelor dvs personale pe care le de?inem (art. 15 din GDPR);

b) Dreptul la rectificare: ne pute?i informa despre orice modificare a datelor dvs. personale sau ne pute?i cere sa corectam datele personale pe care le de?inem despre dvs.(art. 16 din GDPR);

c) Dreptul la?tergere („dreptul de a fi uitat”): în anumite situa?ii (ca de exemplu (i) cazul în caredatele au fost colectate ilegal, (îi) data limita pentru stocarea datelor a expirat, (iii) v-a?i exercitat dreptul la opozi?ie sau (iv) prelucrarea datelor se realiza pe baza de consim?amânt ?i v-a?i retras consim?amântul, ne pute?i cere sa ?tergemdatele personale pe care le de?inem despre dvs. (art. 17 din GDPR);

d) Dreptul de a restric?iona prelucrarea:în anumite situa?ii (ca de exemplu cazul în care este contesta?iexactitatea acestor date sau legalitatea prelucrarii), ne pute?i cere sa restric?ionam prelucrarea datelor dvs.pentru o anumita perioada (art. 18 din GDPR);

e) Dreptul la portabilitatea datelor: sa ne solicita?i sa va trimitem datele dvs. personale unei ter?e par?i sau direct catre dvs. (art. 20 din GDPR);

f) Dreptul la opozi?ie:în anumite situa?ii (ca de exemplu prelucrarea ce are ca temei juridic interesul legitim), ne pute?i solicita sa nu mai prelucram datele dvs. (art. 21 din GDPR);

În cazul în care folosim datele dvs. personale pe baza consim?amântului dvs., ave?i dreptul sa retrage?i acest consim?amânt în orice moment. În aceasta situa?ie, datele dvs. nu vor mai fi prelucrate de noi, cu excep?ia cazului în care o dispozi?ie legala ne obliga la pastrarea ?i arhivarea acestora. În orice caz, va vom informa daca exista o astfel de prevedere legala ?i o vom indica în mod expres.

SUNT DATELE DVS. ÎN SIGURAN?A?

Tratam securitatea dvs. personala cu seriozitate, de aceea luam importante masuri de securitate, necesare pentru protec?ia împotriva accesului neautorizat la date sau modificarii, dezvaluirii ori distrugerii neautorizate de date. Acest lucru presupune revizuiri interne ale practicilor de colectare, pastrare ?i procesare de date ?i ale masurilor de securitate, de asemenea, masuri fizice de securitate pentru protec?ia împotriva accesului neautorizat la sistemele unde stocam datele personale.

Solicitam ?i furnizorilor no?tri de servicii precum ?i partenerilor de afaceri sa întreprinda toate masurile necesare în vederea protec?iei împotriva accesului neautorizat la date sau modificarii, dezvaluirii ori distrugerii neautorizate de date.

LINKURI CATRE ALTE SITE-URI WEB

Site-ul nostru con?ine linkuri catre site-uri ter?e. Re?ine?i faptul ca nu ne asumam responsabilitatea pentru colectarea, utilizarea, pastrarea, partajarea sau dezvaluirea datelor sau informa?iilor de catre astfel de ter?e par?i. În cazul în care folosi?i sau furniza?i informa?ii pe site-urile ter?ilor, se aplica termenii ?i politica de confiden?ialitate a site-urilor respective. Va sfatuim sa citi?i politica de confiden?ialitate a site-urilor pe care le vizita?i înainte de a trimite date personale.

Folosirea serviciilor de internet oferite de societatea noastra cade sub inciden?a termenilor de utilizare ?i a politicii de confiden?ialitate ale furnizorilor de internet. Pute?i accesa termenii ?i politicile respective utilizând linkurile de pe pagina de autentificare a serviciului respectiv sau vizitând site-ul web al furnizorului de internet.

ÎNTREBARI SAU RECLAMA?II

Daca ave?i întrebari sau preocupari legate de prelucrarea datelor dvs. personale sau daca dori?i sa va exercita?i oricare dintre drepturile men?ionate mai sus, sunte?i binevenit(a) sa îl contacta?i pe Responsabilul nostru cu protec?ia datelor personale, dl/dna Fulop Emilia , la sediul/punctul de lucru al societatii noastre sau trimi?ând un e-mail la urmatoarea adresa: secretariat@heraindustrial.ro, iar noi va vom raspunde în cel mult 30 de zile de la primirea cererii.

De asemenea, în masura în care nu dispune?i de mijloace electronice sau nu dori?i sa le folosi?i, pute?i formula o cerere scrisa pe care o depune?i la adresa RO-551041 Medias, Str.Aurel Vlaicu, nr.104, Jud.Sibiu Pentru orice alte informa?ii suplimentare, ne pute?i suna la telefon: 004 0269 842069.

În masura în care nu sunte?i satisfacut cu modalitatea în care v-a fost solu?ionata cererea, pute?i depune o reclama?ie la Autoritatea Na?ionala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, RO-010336 B-dul Magheru, nr.28-30, Sector 1, Bucuresti, www.dataprotection.ro .

MODIFICARI ALE POLITICII

Aceasta politica de confiden?ialitate se poate modifica în conformitate cu schimbarile legisla?iei privind politica datelor sau în baza unor modificari ale serviciilor noastre sau ale modalita?ii de organizare. Daca vom efectua modificari materiale la aceasta, vom publica un link catre politica revizuita pe pagina principala a site-ului nostru. Daca vom efectua modificari semnificative care vor avea un impact asupra drepturilor ?i liberta?ilor dvs. (de exemplu, atunci când vom începe prelucrarea datelor dvs. personale în alte scopuri decât cele specificate mai sus), va vom contacta înainte de a începe aceasta prelucrare.

Pentru a va ajuta sa urmari?i modificarile cele mai importante, vom include mai jos un istoric al modificarilor pentru a recunoa?te modificarile aduse prezentei politici.

Ultima actualizare: 23.07.2018.

Meniu